Søk plass

Akademiet for dans

m
o
t
i
o

Motio løfter deg frem


MOTIO – akademiet for dans tilbyr et 1-årig studium i dans og sang. Vi forbereder deg til høyere utdanning og yrkesliv innen dans og musikkteater. Gjennom et bredt faglig tilbud forbereder vi elever til å bli allsidige og til å mestre utfordrende situasjoner. Vårt viktigste fokus er individuell oppfølging og å få fram det beste i hver elev. Vi har et tett samarbeid med Musikkteaterhøyskolen. Studiet er godkjent av Kunnskapsdepartementet og elever har mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

Studieturer


Vi reiser til New York og Oslo for å oppleve spennende fagrelaterte opplevelser, besøke skoler, delta på workshops og se forestillinger. Turene er med på å styrke samholdet i gruppen og gi inspirasjon til videre arbeid. Turene er ikke inkludert i studieavgiften.

Maria Nathalie Nilsen

På MOTIO ble jeg trygg og klar for høyere utdanning. Med tett faglig oppfølging klarte jeg å komme inn på mitt drømmestudie.

Våre lærere


Motio sine lærere er dedikerte og har lang erfaring innen dans og musikkteater. De brenner for faget og leverer kvalitet hver dag. Klikk på knappen under for å bli bedre kjent med dem!

Kent Andreas Sæterøy

Jeg kan ikke beskrive sterkt nok hvor mye året på MOTIO betydde for meg og min fremtid som scenekunstner.

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

  • Gode fysiske forutsetninger
  • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
  • Rytme og musikalitet
  • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

  • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

  • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
  • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi