Søk plass

Ballett


Ballett er en allsidig treningsform som øver opp kroppsholdning, styrke, fleksibilitet, teknikk, koordinasjon, estetisk forståelse og bevegelseskvalitet. I tillegg jobbes det med musikalitet i form av dynamikk og tempo. Barre au sol er styrke og fleksibilitetsøvelser som bygger opp under ballett og danseteknikk generelt.

Kunnskap


Kunnskap/ferdigheter i 2. semester bygger videre på kunnskap/ferdigheter i 1. semester.

1. semester

 • Kunne huske øvelsene og utføre grunnleggende teknikk med fokus på barrearbeid
 • Ha kunnskap om relevant fagterminologi
 • Ha økt kroppsbevissthet og kroppskontroll
 • Ha kunnskap om forskjellig bevegelseskvaliteter i ballett
 • Kunne være bevisst på egne fysiske forutsetninger
 • Kunne være bevisst på egen utvikling

2. semester

 • Kunne utføre grunnleggende teknikk, fokus på koordinasjon overkropp og ben og senterarbeid
 • Kunne beherske fagterminologi
 • Kunne formidle ulike bevegelseskvaliteter i ballett
 • Ha god kunnskap om egne fysiske forutsetninger
 • Ha god kunnskap om egen utvikling

Undervisning


Undervisningen vil være praktisk i mindre og større grupper. Den vil hovedsakelig bestå av barre au sol og ballettimer. I barre au sol timene vil styrke og fleksibilitetøvelser uten belastning stå sentralt. Øvelsene er fokuserte og tar for seg muskelgrupper som er viktige innenfor dans. I ballettfaget vil barre og senter arbeid står sentralt. Barrearbeidet danner grunnlaget for videre senterarbeid. Barrearbeidet begynner med små bevegelser og utvikler seg til store bevegelser. Senterarbeidet er friere. Her settes trinn og øvelser sammen i forskjellige rekkefølger og danner danseriske og tekniske øvelser. Øvelsene beveger seg mer og koordinasjonen blir utfordret. Det legges vekt på den enkeltes student fysiske forutsetninger og undervisningen vil være preget av dette. Øvelsene blir utført i en bestemt rekkefølge hvor vanskelighetsgraden vil øke i takt med studentenes utvikling. Læreren vil bevisst og til enhver tid bruke fagterminologi, slik at dette blir en selvfølgelig del av undervisningen.

Vurdering


Faglærer vil gi studentene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt student i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime hvert semester. En sensor vil vurdere studentene ut i fra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve studentene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. To ganger per semester gir studentene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

 • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
 • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi