Søk plass

Ballett


Ballett er en allsidig treningsform som øver opp kroppsholdning, styrke, fleksibilitet, teknikk, koordinasjon, estetisk forståelse og bevegelseskvalitet. I tillegg jobbes det med musikalitet i form av dynamikk og tempo. Styrke og fleksibilitetsøvelser som bygger opp under ballett og danseteknikk generelt vil være en del av undervisningen. Fagene skal gi studentene et sterkt fundament som kan videreføres til annen type dans/bevegelse, og brukes bevisst i formidling av skuespill og sang.

Kunnskap/ferdighet:


Kunnskap/ferdigheter i 2. semester bygger videre på kunnskap/ferdigheter i 1. semester.

1. semester

Eleven skal:

 • Kunne huske øvelsene og utføre grunnleggende teknikk med fokus på barrearbeid
 • Ha kunnskap om relevant fagterminologi
 • Ha økt kroppsbevissthet og kroppskontroll
 • Ha kunnskap om forskjellig bevegelseskvaliteter i ballett
 • Kunne være bevisst på egne fysiske forutsetninger
 • Kunne være bevisst på egen utvikling

2. semester

Eleven skal:

 • Kunne utføre grunnleggende teknikk, fokus på koordinasjon overkropp og ben og senterarbeid
 • Kunne beherske fagterminologi
 • Kunne formidle ulike bevegelseskvaliteter i ballett, dynamikk
 • Ha god kunnskap om egne fysiske forutsetninger
 • Ha god kunnskap om egen utvikling

Undervisningsopplegg


Undervisningen vil være praktisk i mindre og større grupper. Den vil hovedsakelig bestå av styrke og fleksibilitettrening for dans og ballettimer. I styrke og fleksibilitetstreningen vil styrke og fleksibilitetøvelser for kjernemuskulaturen være viktig i starten. Etter hvert vil øvelser uten belastning stå sentralt. Øvelsene er fokuserte og tar for seg muskelgrupper som er viktige innenfor dans. I ballettfaget vil barre og senter arbeid står sentralt. Barrearbeidet danner grunnlaget for videre senterarbeid. Barrearbeidet begynner med små bevegelser og utvikler seg til store bevegelser. Senterarbeidet er friere. Her settes trinn og øvelser sammen i forskjellige rekkefølger og danner danseriske og tekniske øvelser. Øvelsene beveger seg mer og koordinasjonen blir utfordret. Det legges vekt på den enkeltes student fysiske forutsetninger og undervisningen vil være preget av dette. Øvelsene blir utført i en bestemt rekkefølge hvor vanskelighetsgraden vil øke i takt med studentenes utvikling. Læreren vil bevisst og til enhver tid bruke fagterminologi, slik at dette blir en selvfølgelig del av undervisningen.

Vurdering


Faglærer vil gi elevene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt elev i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime på slutten av høstsemester. En sensor vil vurdere elevene ut ifra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve elevene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. På vårsemesteret vil det være den avsluttende produksjonen som blir vurdert av regissør/hovedansvarlig for forestillingen og sensorer. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Elevene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. Tre ganger i løpet av året gir elevene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 26. august 2024

Skolepenger: 26 950,- per semester

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi