Søk plass

Fagtilbud


Hos oss får du et praktisk skoleår som gir deg muligheten til å teste egne grenser og gi deg det fokuset og den konsentrasjonen du trenger som danser og musikalartist. Vi er en liten skole som kun tar inn 15 elever og dermed har vi mulighet til å hjelpe de videre i den retning de selv ønsker. Vitnemål utstedes etter fullført studie.

Ballett


Ballett er en allsidig treningsform som øver opp kroppsholdning, styrke, fleksibilitet, teknikk, koordinasjon, estetisk forståelse og bevegelseskvalitet. I tillegg jobbes det med musikalitet i form av dynamikk og tempo. Barre au sol er styrke og fleksibilitetsøvelser som bygger opp under ballett og danseteknikk generelt.

Jazzdans


Jazzdans er en danseform som er sterkt knyttet til ungdomskulturens musikk og samværsdanser, og har sine røtter i afrikansk dans. Faget jazzdans tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i jazzdansens grunnelementer og fagdidaktikk. De skal også oppleve forskjellige stilarter innenfor jazzsjangeren, spesielt vil musikalsjangeren vektlegges. Dans i musikaler er ofte knyttet til jazzdans og repertoar fra ulike tidsepoker er en viktig del av faget. Her vil det jobbes tverrfaglig med sang, dans og skuespill. Dette er svært viktig da det kreves allsidighet innenfor scenekunst.

Moderne dans


Moderne dans rommer de eldre og etablerte danseteknikkene, samtidsdansen har et ansvar for å utfordre og utvikle dansen og kunsten videre. Felles mål for moderne- og samtidsdans er bevissthet rundt bruk av tyngdekraften og selvstendig tolkning. Improvisasjon gir elevene erfaring i å eksperimentere frem og utvikle eget bevegelsesmateriale. Improvisasjon vektlegger kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger.

Sang


Faget omhandler stemmebruk og grunnleggende sangteknikk. I og med at studentene har ulike utgangspunkt i henhold til teknikk, musikalitet og sanglig/musikalsk erfaring vil individuell sang-undervisningen være essensielt for faget. Ensemble-sang vil også være en viktig del av undervisningen. Videre vil også tekstinnhold og formidling stå sentralt. Vi arbeider ut ifra forståelsen av at stemmen er en del av kroppen og trenes bevisst og kontinuerlig som en del av kroppen.

Skuespill-teknikk


I skuespillerteknikk innlæres grunnleggende teknikker og verktøy som vil hjelpe elvene i deres sceniske arbeid. Det vil gjennom hele prosessen være et fokus på å lære å benytte egne erfaringer i arbeidet. Denne teknikken er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument og benytte skuespillerens egne livserfaringer og impulser.

Støttefag


Støttefag er mindre kurs i stepp, spansk dans, pardans, auditionteknikk og kosthold. Dansefagene skal komplementere studentens utvikling stilmessig og teknisk innenfor ballett, jazzdans / moderne og samtidsdans. Pardans skal også utvikle samarbeidsevnen. Auditionteknikk skal forberede studentene til opptaksprøver/auditions. Sunt kosthold er viktig i en fysisk krevende hverdag og faget skal gi studentene kunnskap om hva som er et normalt og godt balansert kosthold.

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

  • Gode fysiske forutsetninger
  • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
  • Rytme og musikalitet
  • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

  • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

  • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
  • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi