Søk plass

Fagtilbud


Hos oss får du et praktisk skoleår som gir deg muligheten til å teste egne grenser og gi deg det fokuset og den konsentrasjonen du trenger som danser og musikalartist. Vi er en liten skole som kun tar inn 15 elever. Dermed har vi mulighet til å hjelpe deg videre i den retning du ønsker. Fagene ved skolen skal støtte opp under hverandre og tverrfaglighet etterstrebes. Vitnemål utstedes etter fullført studie.

Ballett


Ballett er en allsidig treningsform som øver opp kroppsholdning, styrke, fleksibilitet, teknikk, koordinasjon, estetisk forståelse og bevegelseskvalitet. I tillegg jobbes det med musikalitet i form av dynamikk og tempo. Styrke og fleksibilitetsøvelser som bygger opp under ballett og danseteknikk generelt vil være en del av undervisningen. Fagene skal gi studentene et sterkt fundament som kan videreføres til annen type dans/bevegelse, og brukes bevisst i formidling av skuespill og sang.

Sang


Faget omhandler stemmebruk og sangteknikk. Elevene har ulikt utgangspunkt i henhold til teknikk, musikalitet og sanglig/musikalsk erfaring dermed vil individuell sangundervisningen være essensielt for faget. Ensemblesang vil også være en viktig del av undervisningen. Videre vil tekstinnhold og formidling stå sentralt. Vi arbeider ut ifra forståelsen av at stemmen er en del av kroppen og trenes bevisst og kontinuerlig som en del av kroppen. Faget skal gi elevene mulighet for å utvikle en sterk stemme, synge flerstemt og formidle gjennom sang.

Jazzdans


Jazzdans er en danseform som er sterkt knyttet til ungdomskulturens musikk, og har sine røtter i afrikansk dans. Faget tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i jazzdansens grunnelementer og fagdidaktikk. De skal også oppleve forskjellige stilarter innenfor jazzsjangeren, spesielt vil musikalsjangeren vektlegges. Dans i musikaler er ofte knyttet til jazzdans og repertoar fra ulike tidsepoker er en viktig del av faget. Her vil det jobbes tverrfaglig med sang, dans og skuespill. Dette er svært viktig da det kreves allsidighet innenfor scenekunst. Faget skal gi studentene et mangfoldig uttrykks grunnlag og teknikk som kan videreføres til annen type dans/bevegelse, og brukes bevisst i formidling av skuespill og sang.

Moderne/samtidsdans


Moderne dans rommer de eldre og etablerte danseteknikkene, samtidsdansen har et ansvar for å utfordre og utvikle dansen og kunsten videre. Felles mål for moderne- og samtidsdans er bevissthet rundt bruk av nivåer, slipp, dynamikk, tyngdekraft og selvstendig tolkning. Improvisasjon gir elevene erfaring i å eksperimentere frem og utvikle eget bevegelsesmateriale. Improvisasjon vektlegger kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger. Fagene skal gi elevene et sterkt fundament, med mulighet til å utvikle et personlig uttrykk, selvstendighet i sitt arbeid og styrke den skapende evnen. Dette kan videreføres til all annen type dans/bevegelse, og brukes bevisst i formidling av skuespill og sang.

Skuespill


I skuespillerteknikk innlæres grunnleggende teknikker og verktøy som vil hjelpe elevene i deres sceniske arbeid. Det vil gjennom hele prosessen være et fokus på å lære å benytte egne erfaringer i arbeidet. Denne teknikken er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument og benytte skuespillerens egne livserfaringer og impulser. Slik kan skuespilleren gjennom sine egne erfaringer skape karakterer, roller og situasjoner som er så ekte at publikum tror på det, kjenner seg igjen og blir beveget av det. Gjennom året skal elevene ha lært seg det mest grunnleggende for å kunne stå på en scene og opptre organisk, de skal bli tryggere på seg selv og verktøyene de har tilegnet seg.

Støttefag


Støttefag er mindre kurs i stepp, pardans, auditionteknikk og kosthold. Stepp er mye brukt i musikaler og skal komplementere elevenes rytmiske ferdigheter. Pardans skal utvikle godt samarbeid og lære elevene å føre og bli ført. Auditionteknikk skal forberede elevene til opptaksprøver/auditions. Sunt kosthold er viktig i en fysisk krevende hverdag og faget skal gi elevene kunnskap om hva som er et normalt og godt balansert kosthold.

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

  • Gode fysiske forutsetninger
  • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
  • Rytme og musikalitet
  • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

  • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 26. august 2024

Skolepenger: 26 950,- per semester

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi