Søk plass

Jazzdans


Jazzdans er en danseform som er sterkt knyttet til ungdomskulturens musikk, og har sine røtter i afrikansk dans. Faget tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i jazzdansens grunnelementer og fagdidaktikk. De skal også oppleve forskjellige stilarter innenfor jazzsjangeren, spesielt vil musikalsjangeren vektlegges. Dans i musikaler er ofte knyttet til jazzdans og repertoar fra ulike tidsepoker er en viktig del av faget. Her vil det jobbes tverrfaglig med sang, dans og skuespill. Dette er svært viktig da det kreves allsidighet innenfor scenekunst. Faget skal gi studentene et mangfoldig uttrykks grunnlag og teknikk som kan videreføres til annen type dans/bevegelse, og brukes bevisst i formidling av skuespill og sang.

Kunnskap/ferdighet


Kunnskap/ferdighet i 2. semester bygger videre på kunnskap/ferdighet i 1. semester.

1. semester

Eleven skal:

 • Kunne huske øvelsene og utføre grunnleggende teknikk
 • Ha kunnskap om relevant fagterminologi
 • Ha kunnskap om motorisk ferdighetslæring og utvikling
 • Ha kunnskap om utfordringer og styrker som ligger i å synge og danse samtidig
 • Kunne være bevisst på egne fysiske forutsetninger
 • Kunne være bevisst på egen utvikling

2. semester

Eleven skal:

 • Kunne vise bevegelseserfaring og økt kroppsbevissthet
 • Kunne beherske fagterminologi
 • Kunne bevege seg i forhold til andre personer, omgivelser og musikk(rytme og bevegelse).
 • Kunne se/vite forskjellen på stilarter innenfor jazzdans
 • Beherske å synge og danse samtidig
 • Ha god kunnskap om egne fysiske forutsetninger
 • Ha god kunnskap om egen utvikling og danserisk kvalitet

Undervisningsopplegg


Undervisningen vil være praktisk i mindre og større grupper. Timene vil hovedsakelig bestå av en fastsatt jazz oppvarming med fokus på teknikk fra molly molloy, matt mattox, elementær jazz og faglærers eget utarbeidede materiale. Gjennom koreografier og kombinasjoner får man kunnskap om lyrisk jazz, tradisjonell jazz og andre stilarter innenfor jazzdans. Musikalsjangeren vil vektlegges spesielt. Det vil være egne repertoar timer der det jobbes tverrfaglig med sang, dans og evt. skuespill. Det er viktig at studentene selv, som vil ha varierende dansebakgrunn og ulike ferdigheter, får mulighet til å utvikle sitt eget potensiale, slik at den enkelte elev når et høyest mulig nivå. Vanskelighetsgraden på øvelsene/koreografiene vil øke i takt med elevenes utvikling.

Vurdering


Faglærer vil gi elevene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt elev i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime på slutten av høstsemester. En sensor vil vurdere elevene ut ifra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve elevene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. På vårsemesteret vil det være den avsluttende produksjonen som blir vurdert av regissør/hovedansvarlig for forestillingen og sensorer. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. Tre ganger i året gir elevene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 23. august 2023

Skolepenger: 49 000,-

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi