Søk plass

Jazzdans


Jazzdans er en danseform som er sterkt knyttet til ungdomskulturens musikk og samværsdanser, og har sine røtter i afrikansk dans. Faget jazzdans tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i jazzdansens grunnelementer og fagdidaktikk. De skal også oppleve forskjellige stilarter innenfor jazzsjangeren, spesielt vil musikalsjangeren vektlegges. Dans i musikaler er ofte knyttet til jazzdans og repertoar fra ulike tidsepoker er en viktig del av faget. Her vil det jobbes tverrfaglig med sang, dans og skuespill. Dette er svært viktig da det kreves allsidighet innenfor scenekunst.

Kunnskap


Kunnskap/ferdighet i 2. semester bygger videre på kunnskap/ferdighet i 1. semester.

1. semester

 • kunne huske øvelsene og utføre grunnleggende teknikk
 • Ha kunnskap om relevant fagterminologi
 • Ha kunnskap om motorisk ferdighetslæring og utvikling
 • Ha kunnskap om utfordringer og styrker som ligger i å synge og danse samtidig
 • Kunne være bevisst på egne fysiske forutsetninger
 • Kunne være bevisst på egen utvikling

2. semester

 • Kunne vise bevegelseserfaring og økt kroppsbevissthet
 • Kunne beherske fagterminologi
 • Kunne bevege seg i forhold til andre personer, omgivelser og musikk(rytme og bevegelse)
 • Kunne se/vite forskjellen på stilarter innenfor jazzdans
 • Beherske å synge og danse samtidig
 • Ha god kunnskap om egne fysiske forutsetninger
 • Ha god kunnskap om egen utvikling og danserisk kvalitet

Undervisning


Undervisningen vil være praktisk i mindre og større grupper. Timene vil hovedsakelig bestå av en fast satt jazzoppvarming med fokus på teknikk fra molly molloy, matt mattox, elementær jazz og faglærers eget utarbeidede materiale. Gjennom koreografier og kombinasjoner får man kunnskap om lyriskjazz, tradisjonelljazz og andre stilarter innenfor jazzdans. Musikalsjangeren vil vektlegges spesielt. Det vil være egne repertoartimer der det jobbes tverrfaglig med sang, dans og evt. skuespill. Det er viktig at studentene selv, som vil ha varierende dansebakgrunn og ulike ferdigheter, får mulighet til å utvikle sitt eget potensiale, slik at den enkelte student når et høyest mulig nivå. Vanskelighetsgraden på øvelsene/koreografiene vil øke i takt med studentenes utvikling.

Vurdering


Faglærer vil gi studentene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt student i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime hvert semester. En sensor vil vurdere studentene ut i fra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve studentene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. To ganger per semester gir studentene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

 • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
 • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi