Søk plass

Moderne dans


Moderne dans rommer de eldre og etablerte danseteknikkene, samtidsdansen har et ansvar for å utfordre og utvikle dansen og kunsten videre. Felles mål for moderne- og samtidsdans er bevissthet rundt bruk av tyngdekraften og selvstendig tolkning. Improvisasjon gir elevene erfaring i å eksperimentere frem og utvikle eget bevegelsesmateriale. Improvisasjon vektlegger kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger.

Kunnskap


Kunnskap/ferdigheter i 2. semester bygger videre på kunnskap/ferdigheter i 1. semester.

1. semester

 • Ha utfordret sin skapende evne
 • Ha bevissthet om selvstendig tolkning og kunstnerisk uttrykk
 • Kunne huske øvelsene og utføre grunnleggende teknikk
 • Ha økt kroppsbevissthet og kroppskontroll
 • Ha kunnskap om forskjellig dynamikk i musikken og bevegelsene
 • Kunne være bevisst egen utvikling

2. semester

 • Ha styrket sin skapende evne
 • Ha selvstendighet i sitt arbeid
 • Kunne utføre mer avansert teknikk innen moderne- og/eller samtidsdans
 • Kunne vise ulike bevegelseskvaliteter og bruk av dynamikk
 • Ha god kunnskap om egen utvikling

Undervisning


Undervisningen vil være praktisk i mindre og større grupper. Den vil hovedsakelig bestå av moderne/samtidsdans og improvisasjonstimer, men fagene kan også blandes sammen. I improvisasjonstimene jobber studentene med å teste grenser og utvide sitt repertoir. Gjennom øvelsene vil de få et verktøy til videre og friere improvisasjon. I moderne- samtidsdanstimene er det fokus på gulvarbeid, bruk av tyngdekraften, flyt og selvstendig tolkning. Det legges vekt på den enkelte students fysiske forutsetninger og undervisningen vil være preget av dette. Øvelsene blir utført i en bestemt rekkefølge hvor vanskelighetsgraden vil øke i takt med studentenes utvikling.

Vurdering


Faglærer vil gi studentene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt student i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime hvert semester. En sensor vil vurdere studentene ut i fra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve studentene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. En gang per semester gir studentene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

 • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
 • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi