Søk plass

Moderne/samtidsdans


Moderne dans rommer de eldre og etablerte danseteknikkene, samtidsdansen har et ansvar for å utfordre og utvikle dansen og kunsten videre. Felles mål for moderne- og samtidsdans er bevissthet rundt bruk av nivåer, slipp, dynamikk, tyngdekraft og selvstendig tolkning. Improvisasjon gir elevene erfaring i å eksperimentere frem og utvikle eget bevegelsesmateriale. Improvisasjon vektlegger kreativitet og nysgjerrighet for utforskning av uttrykk og problemstillinger. Fagene skal gi elevene et sterkt fundament, med mulighet til å utvikle et personlig uttrykk, selvstendighet i sitt arbeid og styrke den skapende evnen. Dette kan videreføres til all annen type dans/bevegelse, og brukes bevisst i formidling av skuespill og sang.

Kunnskap/ferdighet


Kunnskap/ferdigheter i 2. semester bygger videre på kunnskap/ferdigheter i 1. semester.

1. semester

Eleven skal:

 • Ha utfordret sin skapende evne
 • Ha bevissthet om selvstendig tolkning og kunstnerisk uttrykk
 • Kunne huske øvelsene og utføre grunnleggende teknikk
 • Ha økt kroppsbevissthet og kroppskontroll
 • Ha kunnskap om forskjellig dynamikk i musikken og bevegelsene
 • Kunne være bevisst egen utvikling

2. semester

Eleven skal:

 • Ha styrket sin skapende evne
 • Ha selvstendighet i sitt arbeid
 • Kunne utføre mer avansert teknikk innen moderne- og/eller samtidsdans
 • Kunne vise ulike bevegelseskvaliteter og bruk av dynamikk
 • Ha god kunnskap om egen utvikling

Undervisningsopplegg


Undervisningen vil være praktisk i mindre og større grupper. Den vil hovedsakelig bestå av moderne/samtidsdans og improvisasjonstimer, men fagene kan også blandes sammen. I improvisasjonstimene jobber studentene med å teste grenser og utvide sitt repertoar. Gjennom øvelsene vil de få et verktøy til videre og friere improvisasjon. I moderne- samtidsdanstimene er det fokus på gulvarbeid, bruk av tyngdekraften, flyt og selvstendig tolkning. Det legges vekt på den enkelte students fysiske forutsetninger og undervisningen vil være preget av dette. Øvelsene blir utført i en bestemt rekkefølge hvor vanskelighetsgraden vil øke i takt med studentenes utvikling.

Vurdering


Faglærer vil gi elevene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt elev i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime hvert semester. En sensor vil vurdere elevene ut i fra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve elevene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Elevene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. En gang per semester gir elevene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 23. august 2023

Skolepenger: 49 000,-

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi