Søk plass

Samarbeid


Gjennom et bredt faglig samarbeid med flere viktige aktører får elevene erfaring fra flere arenaer innenfor scenekunst.

MOTIO samarbeider tett med Musikkteaterhøyskolen. Gjennom året forberedes elevene på opptaksprøver til høyere utdanning i musikkteater og dans. Allister Kindingstad og Mari Klingen er faste gjestepedagoger fra MTHS. Flere av våre sensorer er fra MTHS og på studieturen til Oslo får Motioelevene undervisning av pedagoger ved Musikkteaterhøyskolen. Dette gjør at våre elever får et godt innblikk i hva som kreves for å studere videre.

International Stunt Academy er et ettårig fagskoletilbud i stuntskuespill som holder til i Tvedestrand. MOTIO samarbeider faglig med ISA i bevegelsesfag, skuespill og støttefag, samt ved produksjonsarbeid. Flere sosiale sammenkomster gjennom året vil bli arrangert sammen med ISA.

Andre viktige samarbeidspartnere er Lyngmyrungdomskole, Tvedestrand by, scenekunstner Tonje Sannes, MOVE danse ensemble sør, Scenekunst Sør, DDD dansestudio og Bølgen dansestudio som vi i løpet av året gjør mindre og større prosjekter sammen med.


Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

  • Gode fysiske forutsetninger
  • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
  • Rytme og musikalitet
  • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

  • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

  • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
  • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi