Søk plass

Samarbeid


Gjennom et bredt faglig samarbeid med flere viktige aktører får elevene erfaring fra flere arenaer innenfor scenekunst.

MOTIO samarbeider tett med Musikkteaterhøyskolen. Gjennom året forberedes elevene på opptaksprøver til høyere utdanning i musikkteater og dans. Allister Kindingstad og Mari Klingen er faste gjestepedagoger fra MTHS. Flere av våre sensorer er fra MTHS og på studieturen til Oslo får Motioelevene undervisning av pedagoger ved Musikkteaterhøyskolen. Dette gjør at våre elever får et godt innblikk i hva som kreves for å studere videre.

International Stunt Academy er et ettårig fagskoletilbud i stuntskuespill som holder til i Tvedestrand. MOTIO samarbeider faglig med ISA i bevegelsesfag, skuespill og støttefag, samt ved produksjonsarbeid. Flere sosiale sammenkomster gjennom året vil bli arrangert sammen med ISA.

Andre samarbeidspartnere er UKE 9 festivalen, Scenekunst sør, DDD og Bølgen dansestudio, profesjonelle scenekunstnere på Sørlandet og Tvedestrand kommune som vi i løpet av året gjør mindre og større prosjekter sammen med.


Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg på mail og telefon for å informere om opptaksprøven. Alle søkere får gjøre opptaksprøve.

Du bør ha

  • Gode fysiske forutsetninger
  • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
  • Rytme og musikalitet
  • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

  • rullerende opptak

Studiestart 18. august 2021

Skolepenger: 43 000,-

DIGITAL OPPTAKSPRØVE

  • Danseteknikk
  • Koreografi
  • Sang
  • Samtale

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi