Søk plass

Sang


Faget omhandler stemmebruk og grunnleggende sangteknikk. I og med at studentene har ulike utgangspunkt i henhold til teknikk, musikalitet og sanglig/musikalsk erfaring vil individuell sang-undervisningen være essensielt for faget. Ensemble-sang vil også være en viktig del av undervisningen. Videre vil også tekstinnhold og formidling stå sentralt. Vi arbeider ut ifra forståelsen av at stemmen er en del av kroppen og trenes bevisst og kontinuerlig som en del av kroppen.

Kunnskap


1. semester

Grunnleggende sangteknikk:

 • Pust
 • Holdning
 • Klang
 • Registerovergang
 • Artikulasjon/diksjon

Formidling:

 • Tolking og uttrykk ved fremførelse av sang
 • Synge utenat (uten noter/tekst tilgjengelig)
 • Tekstlig og musikalsk betoning

2. semester

Videreutvikle de samme punktene som under Semester 1. Eventuelt jobbe med ulike typer stemmefunksjoner.

Undervisning


Basisen i undervisningen vil være individuelle sangtimer. Videre vil ensemble-sang være svært viktig for faget. I tillegg vil det være sang i kombinasjon med dans/bevegelse. (I samarbeid med dansefagene.)

Vurdering


Faglærer vil gi studentene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt student i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime hvert semester. En sensor vil vurdere studentene ut i fra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve studentene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. To ganger per semester gir studentene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

 • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
 • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi