Søk plass

Sang


Faget omhandler stemmebruk og sangteknikk. Elevene har ulikt utgangspunkt i henhold til teknikk, musikalitet og sanglig/musikalsk erfaring dermed vil individuell sangundervisningen være essensielt for faget. Ensemblesang vil også være en viktig del av undervisningen. Videre vil tekstinnhold og formidling stå sentralt. Vi arbeider ut ifra forståelsen av at stemmen er en del av kroppen og trenes bevisst og kontinuerlig som en del av kroppen. Faget skal gi elevene mulighet for å utvikle en sterk stemme, synge flerstemt og formidle gjennom sang.

Kunnskap/ferdighet


1. semester

Grunnleggende sangteknikk:

 • Pust
 • Holdning
 • Klang
 • Registerovergang
 • Artikulasjon/diksjon
 • m.m.

Formidling:

 • Tolking og uttrykk ved fremførelse av sang
 • Synge utenat (uten noter/tekst tilgjengelig)
 • Tekstlig og musikalsk betoning

2. semester

Videreutvikle de samme punktene som under Semester 1. Eventuelt jobbe med ulike typer stemmefunksjoner.

Undervisningsopplegg


Undervisningen vil være praktisk ved individuelle undervisning og undervisning i større grupper. I tillegg vil det være sang i kombinasjon med dans/bevegelses, i samarbeid med dansefagene.

Vurdering


Faglærer vil gi elevene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt elev i samsvar med det som er uttrykt under avsnitt kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Videre holdes det en praktisk vurderingstime ved høstsemesterets slutt. En sensor vil vurdere elevene ut ifra det de presterer på denne timen. Dette gjøres for å øve elevene til opptaksprøvesituasjonen. Vurderingen vil være skriftlig. I vårsemesteret vil det være den avsluttende produksjonen som blir vurdert av regissør/hovedansvarlig for forestillingen og sensorer. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Elevene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. Tre ganger i løpet av året gir elevene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 26. august 2024

Skolepenger: 26 950,- per semester

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi