Søk plass

Skuespill


I skuespillerteknikk innlæres grunnleggende teknikker og verktøy som vil hjelpe elevene i deres sceniske arbeid. Det vil gjennom hele prosessen være et fokus på å lære å benytte egne erfaringer i arbeidet. Denne teknikken er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument og benytte skuespillerens egne livserfaringer og impulser. Slik kan skuespilleren gjennom sine egne erfaringer skape karakterer, roller og situasjoner som er så ekte at publikum tror på det, kjenner seg igjen og blir beveget av det. Gjennom året skal elevene ha lært seg det mest grunnleggende for å kunne stå på en scene og opptre organisk, de skal bli tryggere på seg selv og verktøyene de har tilegnet seg.

Kunnskap/ferdighet


1. semester

Eleven skal:

 • Bli trygg på seg selv, og føle seg komfortabel på scenen
 • Bli trygg i gruppa, og respektere og lære av hverandres prosesser
 • Lære seg grunnleggende verktøy for forberedelse av en scene
 • Kan benytte enkle hverdagslige erfaringer til å skape og tro på en situasjon
 • Kunne skape omstendigheter som gjør den handlende
 • Bli nysgjerrig på psykologiske aspekter ved mennesket

2. semester

Eleven skal:

 • Forstå og ta inn regi/instruksjon
 • Forstå verktøyene, og bruke dem selvstendig
 • Kunne bruke seg selv og egne erfaringer inn i karakterarbeid
 • Kunne finne gjennomgående fysisk handling, behov og hindringer
 • Forstå forskjellen på å gjenta prosesser i motsetning til å gjenta resultat
 • Forstå prinsippet undertekst
 • Kunne analysere en scene og et manus ved hjelp av verktøy

Undervisningsform


Undervisningen vil være hovedsakelig praktisk og i gruppe, med noe individuell undervisning i masterclass form. Noe teori vil også gjennomgås. Elevene vil få en introduksjon til skuespillerfaget, og bruk av hverdagslige erfaringer inn i et kunstnerisk arbeid gjennom enkle improvisasjoner og scener. Elevene vil gå videre til å gjøre improvisasjonsøvelser i en bestemt rekkefølge som følger en progresjon og utvikling. Elevene utfordres her til å tro på enkle hverdagslige situasjoner. De gjør improvisasjoner alene og i par, og benytter de verktøy de har blitt introdusert for inn i enkle situasjoner og scener. Fokus vil være på karakterer som ligger tett opp til elevens egen personlighet. Elevene arbeider videre med skrevne tekster. De benytter de fem spørsmål til å skape situasjoner innenfor de gitte omstendigheter. Håndverket videreutvikles gjennom arbeider med scener og etterhvert forestilling

Vurdering


Faglærer vil gi elevene skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt elev i samsvar med det som er uttrykt under kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. I vårsemesteret vil det være den avsluttende produksjonen som blir vurdert av regissør/hovedansvarlig for forestillingen og sensorer. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. To ganger i løpet av året gir elevene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 26. august 2024

Skolepenger: 26 950,- per semester

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi