Søk plass

Skuespill-teknikk


I skuespillerteknikk innlæres grunnleggende teknikker og verktøy som vil hjelpe elvene i deres sceniske arbeid. Det vil gjennom hele prosessen være et fokus på å lære å benytte egne erfaringer i arbeidet. Denne teknikken er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument og benytte skuespillerens egne livserfaringer og impulser. Slik kan skuespilleren gjennom sine egne erfaringer skape karakterer, roller og situasjoner som er så ekte at publikum tror på det, kjenner seg igjen og blir beveget av det. Gjennom året skal elevene ha lært seg det mest grunnleggende for å kunne stå på en scene og opptre organisk, de skal bli tryggere på seg selv og verktøyene de har tilegnet seg.

Kunnskap


1. semester

 • Bli trygg på seg selv, og føle seg komfortabel på scenen
 • Bli trygg i gruppa, og respektere og lære av hverandres prosesser
 • Lære seg grunnleggende verktøy for forberedelse av en scene
 • Kan benytte enkle hverdagslige erfaringer til å skape og tro på en situasjon
 • Kunne skape omstendigheter som gjør den handlende
 • Bli nysgjerrig på psykologiske aspekter ved mennesket

2. semester

 • Forstå og ta inn regi/instruksjon
 • Forstå verktøyene, og bruke dem selvstendig
 • Kunne bruke seg selv og egne erfaringer inn i karakterarbeid
 • Kunne finne gjennomgående fysisk handling ,behov og hindringer
 • Forstå forskjellen på å gjenta prosesser i motsetning til å gjenta resultat
 • Forstå prinsippet undertekst
 • Kunne analysere en scene og et manus ved hjelp av verktøy

Undervisning


Undervisningen vil være hovedsakelig praktisk og i gruppe, med noe individuell undervisning i masterclass form. Noe teori vil også gjennomgås. Elevene vil få en introduksjon til skuespillerfaget, og bruk av hverdagslige erfaringer inn i et kunstnerisk arbeid gjennom enkle improvisasjoner og scener. Elevene vil gå videre til å gjøre improvisasjonsøvelser i en bestemt rekkefølge som følger en progresjon og utvikling. Elevene utfordres her til å tro på enkle hverdagslige situasjoner. De gjør improvisasjoner alene og i par, og benytter de verktøy de har blitt introdusert for inn i enkle situasjoner og scener. Fokus vil være på karakterer som ligger tett opp til studentens egen personlighet. Elevene arbeider videre med skrevne tekster. De benytter de fem spørsmål til å skape situasjoner innenfor de gitte omstendigheter. Håndverket videreutvikles gjennom arbeider med scener og etterhvert forestilling

Vurdering


Faglærer vil gi studentene en muntlig og skriftlig vurdering i hvert semester. Den vil beskrive utviklingen og ferdighetene til hver enkelt student i samsvar med det som er uttrykt under kunnskap/ferdighet. I denne underveisvurderingen gis også veiledning om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Avsluttende vurdering på vitnemålet vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Egenvurdering


Studentene reflekterer over eget arbeid og vurderer sine evner i å mestre faget. En gang per semester gir studentene sin egen evaluering av:

 • Hvordan de har jobbet
 • Hvordan de har utviklet seg

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

 • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
 • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi