Søk plass

Støttefag


Støttefag er mindre kurs i stepp, spansk dans, pardans, auditionteknikk og kosthold. Dansefagene skal komplementere studentens utvikling stilmessig og teknisk innenfor ballett, jazzdans / moderne og samtidsdans. Pardans skal også utvikle samarbeidsevnen. Auditionteknikk skal forberede studentene til opptaksprøver/auditions. Sunt kosthold er viktig i en fysisk krevende hverdag og faget skal gi studentene kunnskap om hva som er et normalt og godt balansert kosthold.

Kostholds-foresdrag
4 X 90 min


Kosthold er viktig i en fysisk krevende hverdag, men det kan være utfordrende å lage gode matvaner. Det kan også være vanskelig å søke råd og vite hvilken informasjon en kan stole på innenfor dette emnet.

1. semester

 • Ha kunnskap om hvordan et godt balansert kosthold bygges opp
 • Vite hvor en kan finne trygg informasjon om kosthold på nett

Undervisning

Faget vil ta utgangspunkt i hva som er et normalt og godt balansert kosthold. Sammensetting av næringsstoffer vil stå sentralt. Undervisningen vil være teoretisk og organisert i gruppe.

Auditionteknikk
5 X 90 min


De fleste av våre studenter skal videre til høyere utdanning. I den sammenhengen står opptaksprøver/audition sentralt. Det er viktig å forberede seg godt og føle mestring i forkant av en stressende situasjon.

1. og 2. semester

 • Kunne forberede seg godt til opptaksprøver/audition
 • Ha kunnskap om riktig valg av sang, koreografi og monolog i opptaksprøve/auditionsituasjon
 • Ha kunnskap om hvordan oppføre seg i opptaksprøve/auditionsituasjon

Undervisning

Faget omhandler hvordan man forbereder seg til opptaksprøver og audition innen sang, dans og skuespill. Valg av materiale som skal fremføres står sentralt. Videre dreier det seg om presentasjon av seg selv, nonverbal og verbal kommunikasjon. Faget vil være både teoretisk og praktisk, organisert i gruppe med stor grad av individuell oppfølging.

Pardans
6 X 90 min


I all type dans og scenearbeid er det nødvendig å forholde seg til andre. Det å danse sammen med en partner og stole på andre er viktig i koreografi og reportoirearbeid innenfor sang, dans og skuespill.

2. semester

Kunne føre en partner/bli ført av en partner i enkle gitte trinn/bevegelser

Undervisning

Faget består av kontaktarbeid. Føring, vektoverføring og løft vil stå sentralt. Undervisningen er praktisk og organisert i gruppe.

Stepp
6 X 90 min


Stepp skal bidra til å komplementere studentens utvikling stilmessig og teknisk innenfor jazz.

1. semester

 • Være bevisst dens relevans for andre dansefag
 • Ha utviklet styrke og tydelighet i fotarbeid

Undervisning

Undervisningen er organisert i gruppe. Studentene vil bli introdusert for grunnleggende steppeteknikk og for epoker og stiler innen jazzdansen.

Spanskdans
5 X 90 min


Spansk dans skal bidra til å komplementere studentens utvikling stilmessig og teknisk innenfor ballett og moderne- samtidsdans.

2. semester

 • Være bevisst dens relevans for andre dansefag
 • Ha utviklet styrke både fysisk og uttrykksmessig
 • Ha utviklet rytmefølelsen

Undervisning

Undervisningen er organisert i gruppe. Studentene vil bli introdusert for grunnleggende teknikk i spanske danser.

Vurdering for alle støttefag


Etter endt periode med det enkelte fag, vil studentene bli vurdert enten praktisk eller teoretisk. Ved praktisk vurdering vil studentene få en muntlig tilbakemelding. Ved teoretisk vurdering vil studentene få en skriftlig tilbakemelding. Avsluttende vurdering vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad, samtale og opptaksprøve. Vi tar inn elever fra 16 år og oppover. Alle søkere får gjøre opptaksprøve. Det er mulighet for å gjøre opptaksprøve ved skolen eller gjøre digital opptaksprøve ved å sende film.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerede opptak

Studiestart 21. august 2019

Skolepenger: 43 000,-

Opptaksprøven skal kartlegge erfaring og potensiale i dans og sang. Digital opptaksprøve sendes til post@motio.no

DIGITAL OPPTAKSPRØVE SKAL INNEHOLDE

 • Koreografi på ca. 60 sek. Valgfri sjanger og filming.
 • Sang på ca. 60 sek. Valgfri sjanger. Filmes forfra, ansikt og overkropp.

 

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi