Søk plass

Støttefag


Støttefag er mindre kurs i stepp, pardans, auditionteknikk og kosthold. Stepp er mye brukt i musikaler og skal komplementere elevenes rytmiske ferdigheter. Pardans skal utvikle godt samarbeid og lære elevene å føre og bli ført. Auditionteknikk skal forberede elevene til opptaksprøver/auditions. Sunt kosthold er viktig i en fysisk krevende hverdag og faget skal gi elevene kunnskap om hva som er et normalt og godt balansert kosthold.

Kostholds-foresdrag
4 X 90 min


Kosthold er viktig i en fysisk krevende hverdag, men det kan være utfordrende å lage gode matvaner. Det kan også være vanskelig å søke råd og vite hvilken informasjon en kan stole på innenfor dette emnet.

1. semester

 • Ha kunnskap om hvordan et godt balansert kosthold bygges opp
 • Vite hvor en kan finne trygg informasjon om kosthold på nett

Undervisning

Faget vil ta utgangspunkt i hva som er et normalt og godt balansert kosthold. Sammensetting av næringsstoffer vil stå sentralt. Undervisningen vil være teoretisk og organisert i gruppe.

Auditionteknikk
5 X 90 min


De fleste av våre elever skal videre til høyere utdanning. I den sammenhengen står opptaksprøver/audition sentralt. Det er viktig å forberede seg godt og føle mestring i forkant av en stressende situasjon.

1. og 2. semester

 • Kunne forberede seg godt til opptaksprøver/audition
 • Ha kunnskap om riktig valg av sang, koreografi og monolog i opptaksprøve/auditionsituasjon
 • Ha kunnskap om hvordan oppføre seg i opptaksprøve/auditionsituasjon

Undervisning

Faget omhandler hvordan man forbereder seg til opptaksprøver og audition innen sang, dans og skuespill. Valg av materiale som skal fremføres står sentralt. Videre dreier det seg om presentasjon av seg selv, nonverbal og verbal kommunikasjon. Faget vil være både teoretisk og praktisk, organisert i gruppe med stor grad av individuell oppfølging.

Pardans
6 X 90 min


I all type dans og scenearbeid er det nødvendig å forholde seg til andre. Det å danse sammen med en partner og stole på andre er viktig i koreografi og reportoirearbeid innenfor sang, dans og skuespill.

2. semester

Kunne føre en partner/bli ført av en partner i enkle gitte trinn/bevegelser

Undervisning

Faget består av kontaktarbeid. Føring, vektoverføring og løft vil stå sentralt. Undervisningen er praktisk og organisert i gruppe.

Stepp
6 X 90 min


Stepp skal bidra til å komplementere elevens utvikling stilmessig og teknisk innenfor jazz.

1. semester

 • Være bevisst dens relevans for andre dansefag
 • Ha utviklet styrke og tydelighet i fotarbeid

Undervisning

Undervisningen er organisert i gruppe. Elevene vil bli introdusert for grunnleggende steppeteknikk og for epoker og stiler innen jazzdansen.

Spanskdans
5 X 90 min


Spansk dans skal bidra til å komplementere elevenes utvikling stilmessig og teknisk innenfor ballett og moderne- samtidsdans.

2. semester

 • Være bevisst dens relevans for andre dansefag
 • Ha utviklet styrke både fysisk og uttrykksmessig
 • Ha utviklet rytmefølelsen

Undervisning

Undervisningen er organisert i gruppe. Elevene vil bli introdusert for grunnleggende teknikk i spanske danser.

Vurdering for alle støttefag


I alle støttefag blir det gitt kontinuerlig tilbakemelding i timene. Avsluttende vurdering vil uttrykkes med bestått eller ikke bestått.

Søk plass


Inntak blir gjort på grunnlag av søknad og samtale. Når vi har mottatt søknaden din vil vi kontakte deg for samtale.

Du bør ha

 • Gode fysiske forutsetninger
 • Bevegelsesglede og evne til fysisk uttrykk
 • Rytme og musikalitet
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

Søknadsfrist:

 • Rullerende opptak

Studiestart onsdag 26. august 2024

Skolepenger: 26 950,- per semester

Gå til søknadskjema

Design og utvikling: Innoventi